Грес

Грес на всички водещи производители на изгодни цени.

Предлагаме различни видове грес:

универсални греси

широка гама греси за автомобилната промишленост

специфични видове грес за различни индустрии и производства