Защита на базата данни

"Аутоинс.БГ" ООД има сключен договор с доставчика на хостинг услуги, съгласно който доставчикът съставя и съхранява архив на базата данни, като по този начин удостоверява с електронния си подпис датата на съставянето и съдържанието на тази база данни. AutoinsBg Ltd. e собственик на www.авточасти.net, www.акумулатор.net, www.motorni-masla.net, www.motorni-masla.com и www.autoins.bg

Базата данни на този сайт и наличните на него снимки на продукти са защитени с нотариален документ, който можете да прочетете по-долу. В случай на нужда, този документ ще бъде използван в съда.

Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена. Цялото съдържание на сайта, което представлява файлове, информация, данни и връзки между данни, имена, продукти, двигатели и пр. съдържание, находящо се на сървърите на "Суперхостинг.БГ" ООД е защитено. Базата данни е публично достъпна с цел да бъде ползвана от клиентите ни с цел тяхното улеснение при избора на подходящ продукт и не е предназначена да се ползва с търговски цели. "Аутоинс.БГ" ООД е взело необходимите предварителни мерки за да подсигури авторското си право върху базата данни. Съгл. чл. 11 ЗАвСП, "Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е изпълнило подбора или подреждането на включените материали." Подреждането и подбора на цялата информация, достъпна от домейна www.motorni-masla.net е изпълнена от нас и ние ще предприемем незабавни мерки, за да защитим правото върху тази база данни, вкл. и в граждански съдебен процес.

Напомняме, че в случай, че се стигне до съдебни действия, загубилата страна заплаща всички разходи по производството, вкл. адвокатски хонорари, държавни такси, както и разходите за съдебно-техническата експертиза, която ще установи сходност или идентичност между оригиналната база данни и копираната такава.

Ние сме взели необходимите мерки /вкл. сключвайки абонаментен договор за адвокатско обслужване/, така че настоящата база данни във всеки един момент да се следи и да се съхранява в реално време с цел бързо и лесно да бъде установено кой от кого копира.